Langedijker Bewaar

Latijse naam

Teeltinfo

Zaaien: maart - mei
Oogsten: september - november
Plantafstand: 75 x 50 cm

Beschrijving gewas

De Langedijker bewaar rode kool is vast en zwaar. Geschikt voor teelt in de herfst en/of opslag in de winter

Verzorging gewas

Eind april en begin juli  is de Rode kool gezaaid in perspotjes in de boerderij, waar een constante temperatuur is van ongeveer 16 graden. Direct na opkomst zijn de perspotjes in de foliekas geplaatst, waar ze beschermd zijn tegen regen en wind. De temperatuur in de foliekas beweegt mee met de buitentemperatuur. Begin juni zijn de  planten op boerderij de Breemortel in de open lucht geplant. Van te voren zijn de planten beschermd voor allerlei beestjes, met Tracer een middel dat in de biologische teelt gebruikt mag worden. Direct na het uitplanten wordt 1 keer met een middel gespoten om de kleine kiemonkruiden te vernietigen. De vogels vinden de jonge planten ook lekker. Om de planten te beschermen voor de vogels is er voor gekozen om de jonge planten te beschermen met een climadoek. Dit doek is op 2 juni over de planten gelegd en ongeveer 3 weken later van de planten af gehaald, toen de planten groot genoeg waren.

Tussen de Rode kool is regelmatig het onkruid geschoffeld en geplukt. Om de Rode kool te beschermen voor rupsen en luizen is er tussen de koolplanten Oost Indische Kers en Dille geplant. Deze planten  zorgen ervoor, dat er minder snel rupsen en luizen in de Rode kool komt. Op deze natuurlijke manier hopen we geen gewasbeschermingsmiddel nodig te hebben. Jammer genoeg kwamen in september de melige koolluis in de kolen. De eerste bescherming vond plaats met een biologisch middel, maar dit had onvoldoende resultaat, waarna eind september een regulier gewasbeschermingsmiddel is gebruikt.

Bereiding