LUPEEL - Lupine gries

Lupine is een ideaal eiwithoudend gewas voor menselijke consumptie. Lupine is een prima lokaal alternatief voor geïmporteerde soja uit tropische landen (waarvoor vaak waardevol oerwoud gekapt wordt). Bovendien hoeft lupine niet bemest te worden omdat het stikstof uit de lucht bindt, en verbetert deze teelt de bodemstructuur. De afzet mogelijkheden groeien, doordat de Nederlanders minder vlees eten. Dat is een grote kans voor allerlei nieuwe vegetarische producten op basis van lupine, want lupine is een uitstekende vleesvervanger.
Op boerderij de Breemortel zijn de Lupinen in april gezaaid. De lupinen zijn in rijtjes gezaaid met de oude handzaaimachine. Het onkruid is vele malen geschoffeld en geplukt. De lupinen worden met een maaidorser geoogst.
Een deel van de gedroogde lupinen zijn met een speciale molen gemalen bij molen De Volksvriend in Gemert. Van 1 kilo lupine komt na malen 250 gram bloem, 500 gram gries en 250 gram schilfers. Het is ook mogelijk om te bakken met een combinatie van LUPEEL bloem en LUPEEL gries. Lupinebloem en gries kan prima gebruikt worden om te bakken en is glutenvrij. Daarnaast kan de lupine bloem en gries worden toegepast in hoog kwalitatieve vleesvervangende producten.

Prijs

€ -5,00