LUPEEL - Witte lupine Sulimo gedroogd

Lupine is een ideaal eiwithoudend gewas voor menselijke consumptie. Lupine is een prima lokaal alternatief voor geïmporteerde soja uit tropische landen (waarvoor vaak waardevol oerwoud gekapt wordt). Bovendien hoeft lupine niet bemest te worden omdat het stikstof uit de lucht bindt, en verbetert deze teelt de bodemstructuur. De afzet mogelijkheden groeien, doordat de Nederlanders minder vlees eten. Dat is een grote kans voor allerlei nieuwe vegetarische producten op basis van lupine, want lupine is een uitstekende vleesvervanger.
Op boerderij de Breemortel zijn de Lupinen in april gezaaid. De lupinen zijn in rijtjes gezaaid met de oude handzaaimachine. Het onkruid is vele malen geschoffeld en geplukt. De lupinen zijn met een maaidorser geoogst op 12 september 2020.
De gedroogde lupinen 24 uur in ruim koud water weken. Kook ze daarna in 60-100 minuten gaar en spoel ze af. 350 gram gedroogde lupine bonen wordt bijna 1 kilo gekookte bonen. Lupinebonen zijn knapperiger dan andere bonen.  Lupinen kunnen prima verwerkt worden in salades of humus-achtige producten. Ook kunnen de gedroogde bonen eerst vermalen worden om in brood of andere levensmiddelen te worden verwerkt. Lupinen worden ook toegepast in hoog kwalitatieve vleesvervangende producten.

Prijs

€ 5,00

Bestellen?

€ 5,00 (per zakje 350 gr)
Indiase Lupineburger

Indiase Lupineburger

Lees verder.
Spicy Lupineburger

Spicy Lupineburger

Lees verder.
Bieten lupineburger

Bieten lupineburger

Lees verder.
Kazige lupineburger

Kazige lupineburger

Lees verder.
Groene Lupineburger

Groene Lupineburger

Lees verder.
Lupine soep

Lupine soep

Lees verder.
Lupine burger

Lupine burger

Lees verder.