Zomer Gerst

Latijse naam

Hordeum vulgare

Teeltinfo

Zaaien : half februari - april
Rij-plantafstand: breedwerpig zaaien (2-3 cm diep)
Oogsten: augustus

Beschrijving gewas

Zomergerst behoort tot de grassenfamilie en is een eenjarige plant. Zomergerst bloeit in juni. Gerst is uitstoelende plant met 50–130 cm lange stengels waaraan zich een aarvormige bloeiwijze vormt. Aan weerszijden van de getande aarspil staan steeds drie  eenbloemige aartjes ingeplant.

Verzorging gewas

Bereiding

Gerst was tot in de Middeleeuwen van groot belang als voedsel. De gerstekorrels werden tot brij gekookt. Er werden ook koeken en platte broden van bereid. Later werd gerst als voedsel bijna overal overvleugeld door tarwe.